Lịch sử phát triển trường TH&THCS Bồng Am.

Đăng ngày: 05/02/2017

TRƯỜNG TH&THCS BỒNG AM

Trường TH & THCS Bồng Am được hình thành từ trường cấp 1 xã Bồng Am. Từ năm học 1966 - 1967 trường có 2 lớp ghép đặt tại 2 thôn Nam Bồng và Thôn Am có 1 lớp 3. Tổng số giáo viên là 5 thầy cô giáo. Do thầy Phạm Hồng Việt làm Hiệu trưởng nhà trường. Số học sinh là 60 em, lớp học học nhờ vào nhà kho hợp tác xã và nhà dân, đồ dùng giảng dạy do giáo viên tự làm.

Năm  học 1980 - 1981 với quy mô trường lớp từng bước được hoàn thiện trường đổi tên thành trường PTCS gồm có 3 cấp học (Mẫu giáo, cấp 1 và cấp 2).

Năm học 1999 - 2000 Bậc học Mầm non được tách ra thành lập trường Mầm Non. Từ đó trường PTCS Bồng Am chỉ còn bậc học tiểu học và bậc học THCS với khoảng 100 học sinh.

kkkkkkkkkkkkkkkkkhcccc

( Một góc quang cảnh trường TH&THCS Bồng Am ngày nay )

 

Đến tháng 1 năm 2013 trường đổi tên thành trường TH&THCS Bồng Am, qua quá trình hình thành và phát triển nhà trường đã 4 lần thay đổi chỗ ở và 5 lần đổi tên trường.  

          Cơ cấu bộ máy nhà trường từ Chi bộ, BGH và các đoàn thể quần chúng được bố trí hợp lý đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng nhằm đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường phát triển vững chắc. Trước năm 1982 Nhà trường chưa có chi bộ cho đến năm học 2016 - 2017 Nhà trường đã có 1 chi bộ gồm 16 đảng viên là lực lượng tiên phong đi đầu trong các hoạt động, hàng năm chi bộ đều đạt chi bộ trong sạch vững mạnh của Đảng bộ. Mặc dù là trường có 2 bậc học, trung bình hàng năm học sinh cả 2 bậc học chỉ có khoảng 100 học sinh. Trong 5 năm trở lại đây, Trường TH&THCS Bồng Am đã luôn phấn đấu vươn lên, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chất lượng 2 mặt giáo dục và chất lượng mũi nhọn của nhà trường đã đi vào thực chất và bền vững. Năm học 2016 - 2017 nhà trường đã có đủ đội ngũ CBQL và giáo viên và với cơ sở vật chất trường lớp khang trang, sạch đẹp. Có đầy đủ trang thiết bị dạy học đồng bộ theo hướng hiện đại đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trường TH&THCS Bồng Am phấn đấu đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 – 2021 để  xứng đáng với sự tin cậy của cán bộ, nhân dân các dân tộc và học sinh xã Bồng Am.